სანთელი ოქროსფერი

#

სანთელი ოქროსფერი

#
GEL
Pieces