სანთელი მუყაოს ყუთში

#

სანთელი მუყაოს ყუთში

#
Лари
Кусков