საკონდიტრო ბელა

შექმნილი მდგომარეობის გამო, 25 მარტიდან დროებით ვაჩერებთ მუშაობას.